fbpx

Transport Welsh Government LlwydcoedRhondda Cynon Taf County Borough Council Notice in effect from 14 March 2018 until 20 March 2018

YNG NGHYMUNEDAU HIRWAUN, Y RHIGOS A PHEN-Y-WAUN YM MWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

 

Yr hawl i fynd ac i fynd eto, gyda cherbydau neu hebddynt, ar 4,237 metr sgwâr o ran o led llawn Rheilffordd Cwm Nedd ac argloddiau gan gynnwys gwasanaethau uwchben a thanddaearol at bob diben sy’n gysylltiedig ag adeiladu a chynnal pont i gludo cefnffordd yr A465 dros reilffordd Cwm Nedd. (3/1)

 

YNG NGHYMUNED Y RHIGOS YM MWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

 

3,013 metr sgwâr o ran o dir pori, rhes o goed a draeniau perthynol a leolir i’r gogledd o gefnffordd yr A465 ac i’r de-orllewin o’r eiddo a adnabyddir fel Court Lodge. (3/2)

 

675 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd-ddwyrain o Fferm Gellitarw ac i’r de o’r ffordd ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed. (3/3)

 

10 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd-ddwyrain o Fferm Gellitarw ac i’r de o’r ffordd ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed. (3/3a)

 

44 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd-ddwyrain o Fferm Gellitarw ac i’r de o’r ffordd ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed. (3/3b)

 

277 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd-ddwyrain o’r eiddo a adnabyddir fel Fferm Gellitarw ac i’r de o’r ffordd ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed. (3/3c)

 

7,145 metr sgwâr o ran o dir pori, rhes o goed, clwyd cae, ffens, perthi, cwrs dwˆ r dienw a mynedfa i gerbydau i’r eiddo a adnabyddir fel Fferm Gellitarw sy’n cydfodoli â rhan o lwybr troed rhif HIR/7/1 gan gynnwys gwasanaethau uwchben a thanddaearol a leolir i’r gogledd o’r eiddo a adnabyddir fel Fferm Gellitarw ac i’r de o’r ffordd ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed. (3/3d)

 

519 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd-orllewin o’r eiddo a adnabyddir fel Fferm Gellitarw ac i’r de o’r ffordd ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed. (3/3e)

 

15 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd-orllewin o’r eiddo a adnabyddir fel Fferm Gellitarw ac i’r de o’r ffordd ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed. (3/3f)

 

305 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd-orllewin o’r eiddo a adnabyddir fel Fferm Gellitarw ac i’r de o’r ffordd ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed. (3/3g)

 

61 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd-orllewin o’r eiddo a adnabyddir fel Fferm Gellitarw ac i’r de o’r ffordd ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed. (3/3h)

 

Yr hawl i fynd ac i fynd eto, gyda cherbydau neu hebddynt, ar 176 metr sgwâr o ran o dir pori, rhes o goed, ffens, cwrs dwˆ r dienw, rhan o lwybr troed HIR 7/1 gan gynnwys gwasanaethau tanddaearol a mynedfa i gerbydau i’r eiddo a adnabyddir fel Fferm Gellitarw at bob diben sy’n gysylltiedig ag adeiladu a chynnal pibellau a gofer draenio gan gynnwys gollyngiad a leolir i’r gorllewin o’r eiddo a adnabyddir fel Fferm Gellitarw ac i’r de o’r ffordd ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed. (3/3j)

 

9 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd-ddwyrain o’r eiddo a adnabyddir fel Fferm Gellitarw ac i’r de o’r ffordd ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed. (3/3k)

 

33 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd-ddwyrain o’r eiddo a adnabyddir fel Fferm Gellitarw ac i’r de o’r ffordd ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed. (3/3L)

 

178 metr sgwâr o ran o ardd a rhes o goed yr eiddo a adnabyddir fel Court Lodge a leolir i’r gogledd o Keepers Lane ac i’r de-orllewin o’r eiddo a adnabyddir fel Ingledene. (3/4)

 

48 metr sgwâr o ran o ardd, rhes o goed a mynedfa i gerbydau sy’n gwasanaethu’r eiddo a adnabyddir fel Court Lodge a leolir i’r gorllewin o Keepers Lane ac i’r de-orllewin o’r eiddo a adnabyddir fel Ingledene. (3/4a)

 

75 metr sgwâr o ran o ardd, rhes o goed a mynedfa i gerbydau sy’n gwasanaethu’r eiddo a adnabyddir fel Court Lodge a leolir i’r gorllewin o Keepers Lane ac i’r de-orllewin o’r eiddo a adnabyddir fel Ingledene. (3/4b)

 

40 metr sgwâr o ran o ardd, rhes o goed a mynedfa i gerbydau sy’n gwasanaethu’r eiddo a adnabyddir fel Court Lodge a leolir i’r gorllewin o Keepers Lane ac i’r de-orllewin o’r eiddo a adnabyddir fel Ingledene. (3/4c)

 

4 metr sgwâr o ran o ardd a rhes o goed sy’n perthyn i’r eiddo a adnabyddir fel Court Lodge a leolir i’r gorllewin o Keepers Lane ac i’r de o’r eiddo a adnabyddir fel Ingledene. (3/4d)

 

7,246 metr sgwâr o ran o dir pori a draeniau perthynol gan gynnwys gwasanaethau uwchben i’r dwyrain o Keepers Lane ac i’r de o’r eiddo a adnabyddir fel Lynwood. (3/5)

 

5,073 metr sgwâr o ran o dir pori, rhes o goed, tyˆ allan a gardd sy’n perthyn i’r eiddo a adnabyddir fel Lynwood a rhan o lwybr troed rhif HIR/5/2 Hirwaun a leolir i’r de o’r eiddo a adnabyddir fel Min-y-Coed ac i’r gorllewin o gefnffordd yr A465. (3/6)

 

10,569 metr sgwâr o ran o dir pori, rhes o goed a draeniau perthynol gan gynnwys gwasanaethau uwchben a leolir i’r gogledd o’r eiddo a adnabyddir fel Fferm Gellitarw, i’r dwyrain o gefnffordd yr A465 ac i’r gogledd o’r ffordd ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed. (3/7)

 

31,677 metr sgwâr o ran o dir pori, rhes o goed, clwyd cae, perthi, draeniau cysylltiedig a rhan o lwybr troed rhif HIR/5/1 gan gynnwys gwasanaethau uwchben a thanddaearol a leolir i’r gogledd o’r eiddo a adnabyddir fel Fferm Gellitarw, i’r dwyrain o gefnffordd yr A465 ac i’r gogledd o’r ffordd ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed. (3/7a)

 

15,517 metr sgwâr o ran o dir pori, ardal goediog a glan orllewinol y cwrs dwˆ r a adnabyddir fel Nant Melyn gan gynnwys rhan o lwybrau troed rhifau HIR/4/2, HIR/4/3 a HIR/5/1 a gwasanaethau uwchben a thanddaearol a leolir i’r dwyrain o gefnffordd yr A465 ac i’r gorllewin o’r eiddo a adnabyddir fel Tyˆ Croesbychan. (3/7b)

 

1,319 metr sgwâr o ran o led llawn y gerbytffordd bresennol, llain ymyl ac arglawdd cefnffordd yr A465 a leolir i’r gogledd-ddwyrain o Drosbont Nant Moel ac i’r gorllewin o Gronfa Ddwˆ r Nant Hir. (4/1)

 

68 metr sgwâr o ran o led llawn y gerbytffordd bresennol, llain ymyl ac arglawdd cefnffordd yr A465 a leolir i’r gogledd-ddwyrain o Drosbont Nant Moel ac i’r gorllewin o Gronfa Ddwˆ r Nant Hir. (4/1a)

 

10,135 metr sgwâr o ran o led llawn y gerbytffordd bresennol, llain ymyl ac arglawdd cefnffordd yr A465 a leolir i’r gogledd-ddwyrain o Drosbont Nant Moel ac i’r gorllewin o Gronfa Ddwˆ r Nant Hir. (4/1b)

 

58 metr sgwâr o ran o led llawn y gerbytffordd bresennol, llain ymyl ac arglawdd cefnffordd yr A465 a leolir i’r gogledd-ddwyrain o Drosbont Nant Moel ac i’r gorllewin o Gronfa Ddwˆ r Nant Hir. (4/1c)

 

67 metr sgwâr o ran o led llawn y gerbytffordd bresennol, llain ymyl ac arglawdd cefnffordd yr A465 a leolir i’r gogledd-ddwyrain o Drosbont Nant Moel ac i’r gorllewin o Gronfa Ddwˆ r Nant Hir. (4/1d)

 

15,488 metr sgwâr o ran o dir pori coediog gan gynnwys gwasanaethau tanddaearol a leolir i’r de-orllewin o Gronfa Ddwˆ r Nant Hir ac i’r de o gefnffordd yr A465. (4/2)

 

Yr hawl i fynd ac i fynd eto, gyda cherbydau neu hebddynt, ar 321 metr sgwâr o ran o dir pori coediog at bob diben sy’n gysylltiedig ag adeiladu, cynnal a defnyddio pibellau a gofer draenio gan gynnwys gollyngiad i gwrs dwˆ r dienw a leolir i’r de-orllewin o Gronfa Ddwˆ r Nant Hir ac i’r de o gefnffordd yr A465. (4/2a)

 

166 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r de-ddwyrain o Gronfa Ddwˆ r Nant Moel, i’r gorllewin o Gronfa Ddwˆ r Nant Hir ac i’r gogledd o gefnffordd yr A465. (4/3)

 

659 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r de-ddwyrain o Gronfa Ddwˆ r Nant Moel, i’r gorllewin o Gronfa Ddwˆ r Nant Hir ac i’r gogledd o gefnffordd yr A465. (4/3a)

 

577 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu Cronfa Ddwˆ r Nant Moel, i’r dwyrain o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu’r stablau i’r gogledd-orllewin o Drosbont Nant Moel. (4/3b)

 

329 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r de-ddwyrain o Gronfa Ddwˆ r Nant Moel, i’r gorllewin o Gronfa Ddwˆ r Nant Hir ac i’r gogledd o gefnffordd yr A465. (4/3c)

 

46 metr sgwâr o ran o dir pori gan gynnwys hawl tramwy i gominwyr Tir Comin Manor Bach (CL115) a leolir i’r gogledd o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu Cronfa Ddwˆ r Nant Moel ac i’r dwyrain o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu’r stablau i’r gogledd-orllewin o Drosbont Nant Moel. (4/3d)

 

103 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu Cronfa Ddwˆ r Nant Moel, i’r dwyrain o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu’r stablau i’r gogledd-orllewin o Drosbont Nant Moel. (4/3e)

 

4 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu Cronfa Ddwˆ r Nant Moel, i’r dwyrain o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu’r stablau i’r gogledd o Drosbont Nant Moel. (4/3f)

 

518 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu Cronfa Ddwˆ r Nant Moel, i’r dwyrain o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu’r stablau i’r gogledd-orllewin o Drosbont Nant Moel. (4/3g)

 

14 metr sgwâr o ran o dir pori gan gynnwys hawl tramwy i gominwyr Tir Comin Manor Bach (CL115) a leolir i’r gogledd o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu Cronfa Ddwˆ r Nant Moel ac i’r dwyrain o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu’r stablau i’r gogledd-orllewin o Drosbont Nant Moel. (4/3h)

 

116 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd-ddwyrain o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu Cronfa Ddwˆ r Nant Moel, i’r dwyrain o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu’r stablau i’r dwyrain o Drosbont Nant Moel ac i’r gogledd o gefnffordd yr A465. (4/3j)

 

83 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu Cronfa Ddwˆ r Nant Moel, i’r dwyrain o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu’r stablau i’r gogledd-orllewin o Drosbont Nant Moel. (4/3k)

 

268 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu Cronfa Ddwˆ r Nant Moel, i’r dwyrain o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu’r stablau i’r gogledd o Drosbont Nant Moel. (4/3L)

 

10 metr sgwâr o ran o dir pori gan gynnwys hawl tramwy i gominwyr Tir Comin Manor Bach (CL115) a leolir i’r gogledd o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu Cronfa Ddwˆ r Nant Moel ac i’r dwyrain o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu’r stablau i’r gogledd-orllewin o Drosbont Nant Moel. (4/3m)

 

52 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu Cronfa Ddwˆ r Nant Moel ac i’r dwyrain o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu’r stablau i’r gogledd-ddwyrain o Drosbont Nant Moel. (4/3n)

 

59 metr sgwâr o ran o dir pori a leolir i’r gogledd o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu Cronfa Ddwˆ r Nant Moel, a leolir i’r gogledd-ddwyrain o Drosbont Nant Moel ac i’r de o gefnffordd yr A465. (4/3p)

 

IN THE COMMUNITIES OF HIRWAUN, RHIGOS AND PEN-Y-WAUN IN THE COUNTY BOROUGH OF RHONDDA CYNON TAF

 

The right to enter and re-enter with or without vehicles 4,237 square metres of part of the full width of the Vale of Neath Railway and embankments including overhead and underground services for all purposes connected with the construction and maintenance of a bridge to take the A465 trunk road over the Vale of Neath railway. (3/1)

 

IN THE COMMUNITY OF RHIGOS IN THE COUNTY BOROUGH OF RHONDDA CYNON TAF

 

3,013 square metres of part of pasture land, treeline and associated drainage located north of the A465 trunk road and south west of the property known as Court Lodge. (3/2)

 

675 square metres of part of pasture land located north east of Gellitarw Farm and south of the unnamed road serving Llwydcoed Crematorium. (3/3)

 

10 square metres of part of pasture land located north east of Gellitarw Farm and south of the unnamed road serving Llwydcoed Crematorium. (3/3a)

 

44 square metres of part of pasture land located north east of Gellitarw Farm and south of the unnamed road serving Llwydcoed Crematorium. (3/3b)

 

277 square metres of part of pasture land located north east of the property known as Gellitarw Farm and south of the unnamed road serving Llwydcoed Crematorium. (3/3c)

 

7,145 square metres of part of pasture land, treeline, field gate, fence, hedgerows, unnamed watercourse and vehicular access to the property known as Gellitarw Farm coexistent with part of footpath no. HIR/7/1 including overhead and underground services located north of the property known as Gellitarw Farm and south of the unnamed road serving Llwydcoed Crematorium. (3/3d)

 

519 square metres of part of pasture land located north west of the property known as Gellitarw Farm and south of the unnamed road serving Llwydcoed Crematorium. (3/3e)

 

15 square metres of part of pasture land located north west of the property known as Gellitarw Farm and south of the unnamed road serving Llwydcoed Crematorium. (3/3f)

 

305 square metres of part of pasture land located north west of the property known as Gellitarw Farm and south of the unnamed road serving Llwydcoed Crematorium. (3/3g)

 

61 square metres of part of pasture land located north west of the property known as Gellitarw Farm and south of the unnamed road serving Llwydcoed Crematorium. (3/3h)

 

The right to enter and re-enter with or without vehicles 176 square metres of part of pasture land, treeline, fence, unnamed watercourse, part of footpath HIR 7/1 including underground services and vehicular access to the property known as Gellitarw Farm for all purposes connected with the construction and maintenance of drainage pipes and outfall including discharge. located west of the property known as Gellitarw Farm and south of the unnamed road serving Llwydcoed Crematorium. (3/3j)

 

9 square metres of part of pasture land located north east of the property known as Gellitarw Farm and south of the unnamed road serving Llwydcoed Crematorium. (3/3k)

 

33 square metres of part of pasture land located north east of the property known as Gellitarw Farm and south of the unnamed road serving Llwydcoed Crematorium. (3/3L)

 

178 square metres of part of garden and treeline of the property known as Court Lodge located north of Keepers Lane and south west of the property known as Ingledene. (3/4)

 

48 square metres of part of garden, treeline and vehicular access serving the property known as Court Lodge located west of Keepers Lane and south west of the property known as Ingledene. (3/4a)

 

75 square metres of part of garden, treeline and vehicular access serving the property known as Court Lodge located west of Keepers Lane and south west of the property known as Ingledene. (3/4b)

 

40 square metres of part of garden, treeline and vehicular access serving the property known as Court Lodge located west of Keepers Lane and south west of the property known as Ingledene. (3/4c)

 

4 square metres of part of garden and treeline belonging to the property known as Court Lodge located west of Keepers Lane and south of the property known as Ingledene. (3/4d)

 

7,246 square metres of part of pasture land and associated drainage including overhead services east of Keepers Lane and south of the property known as Lynwood. (3/5)

 

5,073 square metres of part of pasture land, treeline, outbuilding and garden belonging to the property known as Lynwood and part of Hirwaun footpath no. HIR/5/2 located south of the property known as Min-y-Coed and west of the A465 trunk road. (3/6)

 

10,569 square metres of part of pasture land, treeline and associated drainage including overhead services located north of the property known as Gellitarw Farm, east of the A465 trunk road and north of the unnamed road serving Llwydcoed Crematorium. (3/7)

 

31,677 square metres of part of pasture land, treeline, field gate, hedgerows, associated drainage and part of footpath no. HIR/5/1 including overhead and underground services located north of the property known as Gellitarw Farm, east of the A465 trunk road and north of the unnamed road serving Llwydcoed Crematorium. (3/7a)

 

15,517 square metres of part of pasture land, wooded area and the western bank of the watercourse known as Nant Melyn including part of footpath nos. HIR/4/2, HIR/4/3 and HIR/5/1 and overhead and underground services located east of the A465 trunk road and west of the property known as Ty Croesbychan. (3/7b)

 

1,319 square metres of part of the full width of the existing carriageway, verge and embankment of the A465 trunk road located north east of Nant Moel Overbridge and west of Nant Hir Reservoir. (4/1)

 

68 square metres of part of the full width of the existing carriageway, verge and embankment of the A465 trunk road located north east of Nant Moel Overbridge and west of Nant Hir Reservoir. (4/1a)

 

10,135 square metres of part of the full width of the existing carriageway, verge and embankment of the A465 trunk road located north east of Nant Moel Overbridge and west of Nant Hir Reservoir. (4/1b)

 

58 square metres of part of the full width of the existing carriageway, verge and embankment of the A465 trunk road located north east of Nant Moel Overbridge and west of Nant Hir Reservoir. (4/1c)

 

67 square metres of part of the full width of the existing carriageway, verge and embankment of the A465 trunk road located north east of Nant Moel Overbridge and west of Nant Hir Reservoir. (4/1d)

 

15,488 square metres of part of wooded pasture land including underground services located south west of the Nant Hir Reservoir and south of the A465 trunk road. (4/2)

 

The right to enter and re-enter with or without vehicles 321 square metres of part of wooded pasture land for all purposes connected with the construction, maintenance and use of drainage pipes and outfall including discharge into an unnamed watercourse located south west of the Nant Hir Reservoir and south of the A465 trunk road. (4/2a)

 

166 square metres of part of pasture land located south east of the Nant Moel Reservoir, west of the Nant Hir Reservoir and north of the A465 trunk road. (4/3)

 

659 square metres of part of pasture land located south east of the Nant Moel Reservoir, west of the Nant Hir Reservoir and north of the A465 trunk road. (4/3a)

 

577 square metres of part of pasture land located north of the private vehicular access serving Nant Moel Reservoir, east of the private vehicular access serving the stables north west of the Nant Moel Overbridge. (4/3b)

 

329 square metres of part of pasture land located south east of the Nant Moel Reservoir, west of the Nant Hir Reservoir and north of the A465 trunk road. (4/3c)

 

46 square metres of part of pasture land including the right of passage for commoners of Manor Bach Common (CL115) located north of the private vehicular access serving Nant Moel Reservoir and east of the private vehicular access serving the stables north west of Nant Moel Overbridge. (4/3d)

 

103 square metres of part of pasture land located north of the private vehicular access serving Nant Moel Reservoir, east of the private vehicular access serving the stables north west of Nant Moel Overbridge. (4/3e)

 

4 square metres of part of pasture land located north of the private vehicular access serving Nant Moel Reservoir, east of the private vehicular access serving the stables north of the Nant Moel Overbridge. (4/3f)

 

518 square metres of part of pasture land located north of the private vehicular access serving Nant Moel Reservoir, east of the private vehicular access serving the stables north west of the Nant Moel Overbridge. (4/3g)

 

14 square metres of part of pasture land including the right of passage for commoners of Manor Bach Common (CL115) located north of the private vehicular access serving Nant Moel Reservoir and east of the private vehicular access serving the stables north west of Nant Moel Overbridge. (4/3h)

 

116 square metres of part of pasture land located north east of the private vehicular access serving Nant Moel Reservoir, east of the private vehicular access serving the stables east of Nant Moel Overbridge and north of the A465 trunk road. (4/3j)

 

83 square metres of part of pasture land located north of the private vehicular access serving Nant Moel Reservoir, east of the private vehicular access serving the stables north west of Nant Moel Overbridge. (4/3k)

 

268 square metres of part of pasture land located north of the private vehicular access serving Nant Moel Reservoir, east of the private vehicular access serving the stables north of the Nant Moel Overbridge. (4/3L)

 

10 square metres of part of pasture land including the right of passage for commoners of Manor Bach Common (CL115) located north of the private vehicular access serving Nant Moel Reservoir and east of the private vehicular access serving the stables north west of Nant Moel Overbridge. (4/3m)

 

52 square metres of part of pasture land located north of the private vehicular access serving Nant Moel Reservoir and east of the private vehicular access serving the stables north east of Nant Moel Overbridge. (4/3n)

 

59 square metres of part of pasture land located north of the private vehicular access serving Nant Moel Reservoir, located north east of Nant Moel Overbridge and south of the A465 trunk road. (4/3p

 

Gellir cael copi o’r Hysbysiad hwn mewn print brasach gan Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

 

A copy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.

 

TM Ref: 225399018-01

Spread the love
Team @ AberdareOnline

Team @ AberdareOnline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *