fbpx

Transport Welsh Government Rhondda Cynon Taf County Borough Council Notice in effect from 14 March 2018 until 20 March 2018

  YNG NGHYMUNED HIRWAUN YM MWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

   

  119 metr sgwâr o ran o goetir sydd nesaf at ffin de-orllewinol yr eiddo a adnabyddir fel Waungron. (2/7)

   

  75 metr sgwâr o ran o goetir sydd nesaf at ffin de-orllewinol yr eiddo a adnabyddir fel Waungron. (2/7a)

   

  43 metr sgwâr o ran o goetir sydd nesaf at ffin de-orllewinol yr eiddo a adnabyddir fel Waungron. (2/7b)

   

  69 square metres of part of the western half width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm, verge and embankment including footpath HIR/40/1 and overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1f)

   

  4 square metres of part of the western half width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm, verge and embankment including footpath HIR/40/1 and overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1h)

   

  12 square metres of part of the eastern verge and embankment associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1j)

   

  23 square metres of part of the full width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including part of footpath HIR/40/1 and overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1k)

   

  26 square metres of part of the western verge and embankment associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm and footpath HIR/40/1 including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1L)

   

  3 square metres of part of the western half width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm, western verge and embankment including access tracks and overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1m)

   

  7 square metres of part of the eastern verge and embankment associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1n)

   

  16 square metres of part of the full width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including part of footpath HIR/40/1 and overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1p)

   

  44 square metres of part of the eastern verge and embankment associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm and footpath HIR/40/1 including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1r)

   

  7 square metres of part of the eastern verge and embankment associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1s)

   

  106 square metres of part of the eastern verge and embankment associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm and footpath HIR/40/1 including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1t)

   

  18 square metres of part of the eastern verge and embankment associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm and footpath HIR/40/1 including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1u)

   

  108 square metres of part of the eastern half width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm and footpath HIR/40/1 including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1v)

   

  402 square metres of part of the western half width, verge and embankment of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1w)

   

  299 square metres of part of the full width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including part of footpath HIR/40/1 and overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1x)

   

  420 square metres of part of the western verge and embankment associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including access tracks leading to enclosure E0001 and overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1y)

   

  49 square metres of part of the eastern half width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm, verge and embankment including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1z)

   

  3 square metres of part of the eastern half width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm, verge and embankment including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1aa)

   

  4 square metres of part of the full width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including part of footpath HIR/40/1 and overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1ab)

   

  7 square metres of part of the full width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including part of footpath HIR/40/1 and overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1ac)

   

  107 square metres of part of the western verge and hardstanding area associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including access to enclosure E0001 located south of the A465 trunk road. (2/1ad)

   

  41 square metres of part of the western verge and hardstanding area associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including access to enclosure E0001 located south of the A465 trunk road. (2/1ae)

   

  92 square metres of part of the full width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including part of footpath HIR/40/1 located south of the A465 trunk road. (2/1af)

   

  42 square metres of part of the eastern verge and embankment associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm south of the A465 trunk road. (2/1ag)

   

  53 square metres of part of the western verge and hardstanding area associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm located south of the A465 trunk road. (2/1ah)

   

  28 square metres of part of the western verge and hardstanding area associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including access to enclosure E0001 located south of the A465 trunk road. (2/1aj)

   

  59 square metres of part of the eastern half width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm, verge and embankment including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1ak)

   

  13 square metres of part of the eastern verge and embankment associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1aL)

   

  566 square metres of part of the western verge and embankment associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including access tracks leading to enclosure E0001 and overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1am)

   

  61 square metres of pasture land located south of the A465 trunk road and west of the properties known as Lyndhurst and Waungron. (2/2)

   

  74 square metres of part of the eastern verge and embankment associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm located south of the A465 trunk road. (2/2a)

   

  7 square metres of part of the eastern verge and embankment associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm located south of the A465 trunk road. (2/2b)

   

  48 square metres of part of the eastern verge and embankment associated with the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm located south of the A465 trunk road. (2/2c)

   

  6,881 square metres of pasture land, fenceline and gates including overhead services located south of the A465 trunk road and west of the properties known as Lyndhurst and Waungron. (2/2d)

   

  IN THE COMMUNITIES OF HIRWAUN AND PEN-Y-WAUN IN THE COUNTY BOROUGH OF RHONDDA CYNON TAF

   

  160 square metres of pasture land located south of the Trewaun Junction A465 trunk road and east of the property known as Waungron. (2/3)

   

  14 square metres of pasture land located south of the Trewaun Junction A465 trunk road and east of the property known as Waungron. (2/3a)

   

  31 square metres of pasture land located south of the Trewaun Junction A465 trunk road and east of the property known as Waungron. (2/3b)

   

  204 square metres of part of pasture land including underground services located south of the Trewaun Junction A465 trunk road and east of the property known as Waungron. (2/4)

   

  IN THE COMMUNITY OF PEN-Y-WAUN IN THE COUNTY BOROUGH OF RHONDDA CYNON TAF

   

  6,171 square metres of part of pasture land including underground and overhead services located south of the Trewaun Junction A465 trunk road and east of the property known as Waungron. (2/4a)

   

  105 square metres of part of pasture land including underground services located south of the Trewaun Junction A465 trunk road and east of the property known as Waungron. (2/4b)

   

  IN THE COMMUNITIES OF HIRWAUN AND PEN-Y-WAUN IN THE COUNTY BOROUGH OF RHONDDA CYNON TAF

   

  8 square metres of part of the garden of the property known as Waungron located south east of the property known as Lyndhurst and south west of Trewaun Junction A465 trunk road. (2/5)

   

  19 square metres of part of the garden of the property known as Waungron located south east of the property known as Lyndhurst and south west of Trewaun Junction A465 trunk road. (2/5a)

   

  462 square metres of part of verge and access track from the A465 trunk road serving the properties known as Lyndhurst and Waungron south west of Trewaun Junction. (2/6)

   

  76 square metres of part of access track serving the property known as Waungran, verge and grassed area located south west of Trewaun Junction and north west of the property known as Roseville Bungalow. (2/6a)

   

  7 square metres of part of access track serving the property known as Waungran, verge and grassed area located south west of Trewaun Junction and north west of the property known as Roseville Bungalow. (2/6b)

   

  IN THE COMMUNITY OF HIRWAUN IN THE COUNTY BOROUGH OF RHONDDA CYNON TAF

   

  119 square metres of part of woodland adjoining the south western boundary of the property known as Waungron. (2/7)

   

  75 square metres of part of woodland adjoining the south western boundary of the property known as Waungron. (2/7a)

   

  43 square metres of part of woodland adjoining the south western boundary of the property known as Waungron. (2/7b)

   

  Gellir cael copi o’r Hysbysiad hwn mewn print brasach gan Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

   

  A copy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.

   

  TM Ref: 225399023-01

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   Use ⌘ + scroll to zoom the map

    
    
    
    

    
    
   Map data ©2018 Google
    
    

    

   Map
   Satellite
   Attachments
   Spread the love
   Team @ AberdareOnline

   Team @ AberdareOnline

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *