fbpx

MERERID HOPWOOD ELECTED ARCHDRUID

MERERID HOPWOOD ELECTED ARCHDRUID

Today, at the Proclamation Ceremony of the Rhondda Cynon Taf National Eisteddfod, it was announced that Mererid Hopwood’s name will be presented to the general meeting of the Gorsedd Board for the position of Archdruid for the period from 2024-27.

That meeting will be held during the week of the Eisteddfod this year.

The first woman to win the Eisteddfod Chair,

Mererid is best known to the Eisteddfod audience as the first woman to win the Eisteddfod Chair, at the Denbighshire Eisteddfod in 2001. She is one of a select group of poets and writers who have bridged the gap between poetry and prose, winning the Chair, the Crown and the Prose Medal.

Her collection of poems, Nes Draw, won the Book of the Year poetry award in 2016. She served as the Welsh-language Children’s Laureate and received the Tir na nÓg award for one of her novels for children in 2018.

She is one of the honorary presidents of the Waldo Williams Society. In her work, she is a Professor in the Department of Welsh and Celtic Studies at Aberystwyth University and is also the secretary of the Welsh Peace Academy.

Born in Cardiff, she was educated at Ysgol Llanhari

Born in Cardiff, she was educated at Ysgol Llanhari, which lies within the 2024 Eisteddfod catchment area, the area where she will begin officiating as Archdruid.

The Chairing Ceremony at the Llŷn and Eifionydd National Eisteddfod will be the current Archdruid, Myrddin ap Dafydd’s final ceremony.

The Llŷn and Eifionydd National Eisteddfod is held in Boduan from 5-12 August this year, and the 2024 Eisteddfod is held in Rhondda Cynon Taf from 3-10 August.  For more information go to www.eisteddfod.wales.

ETHOL Y PRIFARDD A’R PRIF LENOR MERERID HOPWOOD YN ARCHDDERWYDD

Heddiw, yn Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf, cyhoeddwyd mai enw Mererid Hopwood fydd yn cael ei gyflwyno i gyfarfod cyffredinol Bwrdd yr Orsedd ar gyfer swydd yr Archdderwydd am y cyfnod o 2024-27.

Cynhelir y cyfarfod hwnnw yn ystod wythnos yr Eisteddfod eleni.

Mae Mererid yn fwyaf adnabyddus i gynulleidfa’r Brifwyl fel y ferch gyntaf i ennill Cadair yr Eisteddfod, a hynny yn Eisteddfod Sir Ddinbych yn 2001.  Mae’n un o’r criw dethol o feirdd a llenorion sydd wedi llwyddo i bontio rhwng barddoniaeth a rhyddiaith, gan ennill y Gadair, y Goron a’r Fedal Ryddiaith. 

Enillodd ei chasgliad o gerddi, Nes Draw, wobr barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn yn 2016. Bu’n fardd plant Cymru a derbyniodd wobr Tir na nÓg am un o’i nofelau i blant yn 2018.  Mae’n un o lywyddion anrhydeddus Cymdeithas Waldo Williams. Yn ei gwaith, mae’n Athro yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth ac mae hi hefyd yn ysgrifennydd Academi Heddwch Cymru.

Yn enedigol o Gaerdydd, fe’i haddysgwyd yn Ysgol Llanhari, yn nalgylch yr Eisteddfod yn 2024, a dyma’r ardal lle y bydd yn cychwyn ar ei gwaith fel Archdderwydd. 

Seremoni’r Cadeirio, brynhawn Gwener 11 Awst yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd, fydd seremoni olaf yr Archdderwydd presennol, Myrddin ap Dafydd.

Spread the love
Team @ AberdareOnline

Team @ AberdareOnline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *