fbpx

BE PART OF THE GORSEDD CEREMONIES AT THE 2024 EISTEDDFOD

BE PART OF THE GORSEDD CEREMONIES AT THE 2024 EISTEDDFOD

Would you like to play an important role in the main ceremonies at the Rhondda Cynon Taf National Eisteddfod?

Gorsedd Cymru has a number of colourful ceremonies during the Eisteddfod itself and the Proclamation Ceremony, which takes place on Saturday 24 June.  We’re currently inviting individuals to apply to take part in the ceremonies.

We’re looking for the following:

  • GORSEDD HAND-MAIDENS – Two girls currently in year 6, to assist the presenter of the ‘Blodeuged’ as they present the Blodeuged/Flowers to the Archdruid. 
  • GORSEDD PAGE BOYS – Two boys currently in year 6, to assist the presenter of the Corn Hirlas as they present the Corn Hirlas to the Archdruid.
  • PRESENTER OF THE BLODEUGED – A local Welsh speaker aged 17-18 to present the Blodeuged of flowers to the Archdruid.
  • PRESENTER OF THE ‘CORN HIRLAS’ – A local Welsh speaker to present the ‘Corn Hirlas’ to the Archdruid as a symbol on behalf of the area.

Apply for these opportunities online – https://eisteddfod.wales/2024-gorsedd-opportunities. The closing date is 6 March, and the auditions are held on Saturday 11 March.

The Rhondda Cynon Taf National Eisteddfod is held in August 2024.  For more information go to www.eisteddfod.wales.

Hoffech chi chwarae rhan allweddol yn seremonïau Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf?

Mae gan Gorsedd Cymru amryw o seremonïau lliwgar yn yr Eisteddfod ei hun ac yn y Cyhoeddi, a gynhelir ddydd Sadwrn 24 Mehefin.  Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau gan unigolion i fod yn rhan o’r seremonïau.

Rydyn ni’n chwilio am y canlynol:

  • LLAWFORYNION – Dwy ferch sydd ar hyn o bryd ym mlwyddyn 6 yn yr ysgol, i gynorthwyo’r cyflwynydd wrth iddynt gyflwyno’r Flodeuged i’r Archdderwydd.
  • MACWYAID – Dau fachgen sydd ar hyn o bryd ym mlwyddyn 6 yn yr ysgol, i gynorthwyo’r cyflwynydd wrth iddynt gyflwyno’r Corn Hirlas i’r Archdderwydd.
  • CYFLWYNYDD Y FLODEUGED – Person ifanc tua 17-18 oed, un a fedr symud yn urddasol i gerddoriaeth araf y delyn, ac a fedr adrodd ar eu cof eiriau’r cyflwyniad mewn Cymraeg clir a chroyw.
  • CYFLWYNYDD Y CORN HIRLAS – Cyflwynir y Corn Hirlas gan unigolyn o ardal Rhondda Cynon Taf, a fedr symud yn urddasol i gerddoriaeth araf y delyn, ac a fedr adrodd ar eu cof eiriau’r cyflwyniad mewn Cymraeg clir a chroyw.

Gellir gwneud cais am unrhyw un o’r cyfleoedd yma ar-lein, https://eisteddfod.cymru/2024-swyddogaethau-gorsedd.  Y dyddiad cau yw 6 Mawrth, a chynhelir y clyweliadau ddydd Sadwrn 11 Mawrth.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf ym mis Awst 2024.  Am ragor o wybodaeth ewch i wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru.

Spread the love
Elwyn

Elwyn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *