fbpx

PLANNING APPLICATION GLANCYNON INN, HIRWAUN

Rhif Cais/Application No: 17/0381/10

 

Ceisydd/Applicant: Fairleap Limited

 

Datblygiad Arfaethedig/Proposal: The proposed site is part of the car parking area for the Glancynon Inn. It is proposed to construct three town houses together with external works and alterations to the vehicle access.

 

Lleoliad/Location: CAR PARKING AREA AT GLANCYNON INN, SWANSEA ROAD, HIRWAUN, ABERDARE, CF44 9PE

 

Mae modd weld manylion ar www.rctcbc.gov.uk. Os ydych chi eisiau cyfl wyno sylwadau dylech chi eu cyfl wyno ysgrifen i Gyfarwyddwr Gwasanaeth Rheoli Datblygu yn Nhy Sardis, Sardis Road, Pontypridd, CF37 1DU neu gwasanaethaucynllunio@rctcbc.gov.uk

 

Details may be inspected for 21 days at www.rctcbc.gov.uk/planning.

 

Any person who wishes to make representations should make them in writing to the Service Director of Development Control at Sardis House, Sardis Road, Pontypridd, CF37 1DU or planningservices@rctcbc.gov.uk

 

Simon Gale

(Ar ran/On behalf of Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf County Borough Council)

Dyddiad/Dated: 11/04/2017

Spread the love
Team @ AberdareOnline

Team @ AberdareOnline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *