fbpx

LLŶN AND EIFIONYDD EISTEDDFOD CHORAL COMPETITIONS PROGRAMME

LLŶN AND EIFIONYDD EISTEDDFOD CHORAL COMPETITIONS PROGRAMME

At the National Eisteddfod’s Management Board meeting on Thursday evening, 23 March, following the response to the announcements of the changes to this year’s competitions, organisers have looked again at the programme and have moved all the choral competitions back to the ‘traditional’ days during the week.

The aim was to use the choral competitions as a focus on some days to attract a wider audience.  However, the Eisteddfod accepts and appreciates that this proved unpopular with several choirs, and therefore there will be no change to the days of this year’s choral competitions.  Our competitions programme will be published at the end of March to allow everyone the make travel, accommodation, and holiday arrangements.

This was noted and agreed upon by the Eisteddfod Council at its meeting on Saturday 25 March.

The Board decided to continue with the decision to introduce semi-final rounds for all group competitions.  This recommendation was presented as part of an independent review, which includes the opinions of competitors amongst others.  The Board will not overturn this decision, as it was discussed locally, by all the central committees, the Culture Committee, the Eisteddfod Council and the Management Board itself.

LLŶN AND EIFIONYDD EISTEDDFOD CHORAL COMPETITIONS PROGRAMME

 • Saturday 5 August: Eisteddfodau Cymru Choral Competition
 • Sunday 6 August: Show Choir
 • Tuesday 8 August: Choir for those aged 60 and over
 • Wednesday 9 August: Youth Choir under 25
 • Thursday 10 August: Soprano | Alto Choir
 • Friday 11 August: Mixed Choir
 • Saturday 12 August: Tenor | Bass Choir

Click here to read the FAQs on the Independent Review, and click here to read the Executive Summary (Welsh only)

Yng nghyfarfod Bwrdd Rheoli’r Eisteddfod Genedlaethol nos Iau 23 Mawrth, ac yn sgil yr ymateb i’r cyhoeddiadau am y newidiadau i’r cystadlaethau eleni, mae’r Eisteddfod wedi edrych ar yr amserlen eto, ac wedi symud y cystadlaethau corawl i gyd yn ôl i’r dyddiau sy’n draddodiadol ar gyfer y cystadlaethau hyn dros y blynyddoedd diwethaf. 

Y bwriad drwy symud rhai cystadlaethau oedd creu ffocws i rai dyddiau, gan ddenu rhagor o gynulleidfa.  Mae’r Eisteddfod yn derbyn nad oedd hyn yn apelio at nifer o gorau ac yn gwerthfawrogi hyn, ac felly ni fydd unrhyw newid i ddyddiau’r cystadlaethau corawl eleni.  Bydd y rhaglen gystadlaethau yn parhau i gael ei chyhoeddi ddiwedd Mawrth er mwyn rhoi cyfle i bawb wneud trefniadau teithio, llety a gwyliau mewn da bryd.

Cafodd hyn ei nodi a’i gytuno gan Gyngor yr Eisteddfod yn eu cyfarfod fore Sadwrn, 25 Mawrth.

Penderfynodd y Bwrdd y dylid parhau i gysoni’r cystadlaethau torfol drwy gynnal rowndiau cyn-derfynol i bawb.  Deilliodd yr argymhelliad o adroddiad annibynnol, sy’n cynnwys barn cystadleuwyr ymysg eraill.  Nid yw’r Bwrdd am weithredu yn erbyn hyn, yn arbennig gan ei fod wedi’i wedi’i drafod yn lleol, gan yr holl banelau canolog, y Pwyllgor Diwylliannol, y Cyngor, a’r Bwrdd ei hun. 

AMSERLEN CYSTADLAETHAU CORAWL EISTEDDFOD LLŶN AC EIFIONYDD

 • Dydd Sadwrn 5 Awst: Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru
 • Dydd Sul 6 Awst: Côr Sioe
 • Dydd Mawrth 8 Awst: Côr i rai 60 oed a throsodd
 • Dydd Mercher 9 Awst: Côr Ieuenctid o dan 25 oed
 • Dydd Iau 10 Awst: Côr Soprano | Alto
 • Dydd Gwener 11 Awst: Côr Cymysg
 • Dydd Sadwrn 12 Awst: Côr Tenor | Bas

Cliciwch yma i ddarllen y Crynodeb Gweithredol o’r adolygiad annibynnol o gystadlaethau llwyfan yr Eisteddfod.  Cliciwch yma i ddarllen cwestiynau ac atebion am yr adolygiad.

Spread the love
Team @ AberdareOnline

Team @ AberdareOnline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *