fbpx

Ymgynghoriad ar sut mae Estyn yn arolygu

Rydym yn ceisio barn pawb sy’n ymwneud ag addysg am y ffordd y bydd arolygiadau’n cael eu cynnal o Fedi 2017 ymlaen.

Mae'n bwysig iawn i ni fod gwybodaeth a phrofiad ein holl randdeiliaid, gan gynnwys rhieni, athrawon a dysgwyr, yn cael eu casglu yn ein hymgynghoriad. Dyma gyfle i chi ddylanwadu ar newidiadau i arolygiadau a fydd yn effeithio ar bawb.

Y ffordd hawsaf o gymryd rhan yw trwy lenwi ein holiadur ar-lein, a fydd yn cymryd rhyw 15 munud. 

Neu, gallwch lawrlwytho'r fersiwn Word ac anfon eich barn atom drwy'r post i Swyddog yr Ymgynghoriad,  Estyn,  Llys Angor, Heol Keen, Caerdydd, CF24 5JW.
Ymatebwch gan ddefnyddio unrhyw un o'r fersiynau isod erbyn dydd Mercher 11 Tachwedd.

holiadur  Holiadur

Cwblhewch ar-lein

Fersiwn i’w argraffu


Holiadur
pobl ifanc

Cwblhewch ar-leinholiadur pobl ifanc

Fersiwn i’w argraffu

PowerPoint

 

Spread the love
Team @ AberdareOnline

Team @ AberdareOnline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *